Forty piece carpet - code 707

Forty piece carpet - code 707

دسته بندی: Forty piece carpet

توضیحات محصول

collection                Gita
Origin                      Persia
Provenance              Kashan
Design                     Persian Style
Material                   Acrylic Fibers
Density/Picks.           3600 knot Per Square Meter
Reeds                      1200 knot Per Square
Number Of Colors      8Co
مبلغ قابل پرداخت 0 $

پیشنمایش محصولتوضیحات محصول

collection                Gita
Origin                      Persia
Provenance              Kashan
Design                     Persian Style
Material                   Acrylic Fibers
Density/Picks.           3600 knot Per Square Meter
Reeds                      1200 knot Per Square
Number Of Colors      8Co

Live Chat Online

To call live with us click here