700reeds 10colors - Silver pond

700reeds 10colors - Silver pond

دسته بندی: Classic , 700reeds 10color

توضیحات محصول

Manufacturing Machine Woven
Origin                      Persia
Provenance              Kashan
Design                     Persian Style
Material                   Acrylic Fibers
Density/Picks.          2550knot Per Square Meter
Reeds                     700knot Per Square
Number Of Colors    10 Colors
Style                       Classic Persian
Weight.                   3kg
Types Of Carpet Weaving Simple/Embossed
Quality.                  Very Fine
Package Type. Roll In PP Bags
مبلغ قابل پرداخت 0 $

پیشنمایش محصولتوضیحات محصول

Manufacturing Machine Woven
Origin                      Persia
Provenance              Kashan
Design                     Persian Style
Material                   Acrylic Fibers
Density/Picks.          2550knot Per Square Meter
Reeds                     700knot Per Square
Number Of Colors    10 Colors
Style                       Classic Persian
Weight.                   3kg
Types Of Carpet Weaving Simple/Embossed
Quality.                  Very Fine
Package Type. Roll In PP Bags

Live Chat Online

To call live with us click here